Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata

Hirdetmény- Tiszabecs nagyközség településrendezési tervének módosításához (partnerségi egyeztetés)

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Tiszabecs  nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 121/ 2019 (XI.6) sz. határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításáról A módosítás célja: A településszerkezeti tervben korábban tervezett gazdasági rendeltetésű erdőterület kerül átsorolásra beépítésre nem szánt különleges – nyersanyag-kitermelés (bánya)…

EFOP-2.1.2-16-2018-00043 kódszámú „GYEREKESÉLY PROGRAMOK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK KIALAKÍTÁSA TISZABECSEN ” PÁLYÁZAT

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata az EFOP-2.1.2-16-2018-00043 számú projekt keretében sikeresen pályázott, illetve valósította meg a GYEREKESÉLY PROGRAMOK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK KIALAKÍTÁSA TISZABECSEN elnevezésű projektet. A vissza nem térítendő támogatás összege: 14,16 MILLIÓ FORINT Mellékletek: Pályázati felhívás  

EFOP-1.5.3-16-2017-00112 KÓDSZÁMÚ „Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmat és térségben” című pályázat ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata az EFOP 1.5.3-16-2017-00112. számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében” projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen élő középiskolai oktatási intézményben tanulók részére   Mellékletek: Pályázati felhívás 1.   melléklet a 4/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelethez   2.…

X