Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata

Történetünk

A Szatmári- Tiszaháton fekvő határőrközség. A Kárpátokról lerohanó Tisza itt, a Batár- folyó torkolatánál lép be Magyarországra.Tiszapart_3

1181-ben a cégényi monostor határjárásakor már említik nevét. 1364-ben castrumként említik, ami királyi vár létezésére utal. Mivel fontos helyen feküdt, a királyság okáig ragaszkodott hozzá, csak 1368-ban tudta megszerezni a Becski család. 1427-től többen osztozkodtak a birtokon, utolsó jelentősebb birtokosa Gaál Endre volt. Sokat szenvedett a község a háborús megpróbáltatásoktól. 1662-ben feldúlta a német vámőrség. 1703. július 14-én itt keltek át Rákóczi seregei a Tiszán. Ezt a küzdelmes, ám győzelmes ütközetet dolgozta fel Jókai a Szeretve mind a vérpadig című regényében. A tiszabecsi átkelés 1903-ban felállított – Rákóczi portréjával díszített – emlékműve a református templom előtt áll, az alábbi felirattal: ,, Itt ragyogott legelébb a szabadság sugára / Mely diadalra vívé bajnoki fegyveretek / s bárha vak éjbe borult ragyogása: / él szíveinkben / Hirdeti nagy nevetek s honszerelemre hevít. „
Irodalmi nagyja, Szabó Lőrinc életében is fontos szerepet játszott a község, ami a költő fejlődésében is nyomot hagyott. A faluval való kapcsolata szintén egész életében végigkísérte őt, és költészetének ihletője volt. Nevét kultúrház viseli, a Szabó Lőrinc Művelődési Ház. A fő utcán, az általános iskola falán Szabó Lőrinc – emléktábla van, melyen megemlékeznek róla, hogy 1909-1918 között a költő itt töltötte nyarait nagybátyjánál, G. Szabó Mihálynál, a tiszabecsi református lelkésznél. A becsi nyarak élményeit örökítette meg Tücsökzene című verseskötetében:

,, Szatmár, Tiszabecs, rekkenőnyarak, / húsomba ittam parazsatokat, / (…) / s ami csak jó, mindazt amit idehoz valahonnan ez a tücsökzene, / mind ami fény van bennem és öröm / mind nektek köszönhetem, köszönöm.”

Minden év júliusában Tiszabecsről indulnak a vízitúrák. ( A Tisza- túra előfutama Ukrajnából maxresdefaultrajtol.) A tiszabecsi emberek a legigényesebb táborozók elvárásait is kielégítik. Szép környezetben, három vállalkozó által üzemeltetett kempinggel várják a túrázókat. A falu néhány portáján szálláshely áll a kényelmesebb nyaralók rendelkezésére. A szinte érintetlen környezet, a tiszta víz, a jó levegő, falusi csend mellett irodalmi és történelmi emlékhelyeket is felkereshetnek.

A településen az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

  • kemping
  • bisztró
  • étterem
  • élelmiszerüzlet
  • posta
  • takarékszövetkezet
  • orvosi rendelő
  • gyógyszertár
  • fagylaltozó

Készséggel ad felvilágosítást a polgármester, Lőrincz Gusztáv, illetve a hivatal dolgozói.

Tiszabecs már a középkorban is fontos révátkelő volt. Ma nemzetközi határátkelőhely Ukrajna (Kárpátalja) felé, mely 0-24 óráig folyamatosan igénybe vehető.

X