Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata

Hirdetmény- Tiszabecs nagyközség településrendezési tervének módosításához (partnerségi egyeztetés)

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Tiszabecs  nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 121/ 2019 (XI.6) sz. határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításáról

A módosítás célja:

A településszerkezeti tervben korábban tervezett gazdasági rendeltetésű erdőterület kerül átsorolásra beépítésre nem szánt különleges – nyersanyag-kitermelés (bánya) és feldolgozás céljára szolgáló területbe (B), illetve korlátozott használatú mezőgazdasági területbe (Mko).

A beépítésre nem szánt különleges terület – nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló területbe átsorolandó területek helyrajzi számai a következők: 092/1-7, 10-17.

Korlátozott használatú mezőgazdasági területbe átsorolandó terület helyrajzi számai: 092/8-9, 18.

Tiszabecs II. –homok, kavics, vegyes, kevert ásványi nyersanyagok” védnevű bányatelek, a 092/8,9 hrsz-ú telkek kivételével,

Tiszabecs II. bányatelek 2. bővítés” kutatási terület (092/1,2, 10-18 hrsz-ú telkek)

területe – a működő bánya területével együtt (092/3-7) – nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe kerüljön besorolásra,a 491. sz. főúttól délkeletre található területen jelenleg is működő külszíni bánya (barna jelölés) bővítését tervezi az üzemeltető (sötétkék jelölés). A tervezés feladata, hogy a működő bánya, valamint a meglévő bányatelken és annak tervezett bővítési területén a bányászati tevékenység nagy távú, zavartalan biztosítása érdekében és a magasabb rendű jogszabályokkal összhangban különleges beépítésre nem szánt terület övezete kerüljön kijelölésre, figyelembe véve a felmerült lakossági észrevételeket. A meglévő bányatelek területén fekvő 092/8-9 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa nem járul hozzá területének módosításához

Az önkormányzat a veszélyhelyzet idejére hozott 143/2020 ( IV.22) Korm sz. rendelete szerint a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően kizárólag elektronikus úton folytatja le.

Az önkormányzat hivatalos honlapján ezen hirdetményt partnerségi véleményezésre  közzé teszi, a tervezett fejlesztéseket megalapozó dokumentumokkal együtt.

Közzéteszi továbbá az Önkormányzat hirdetőtábláján nyomtatásban.

Az elkészült tervezetek  véleményeinek  beérkezésének határideje: a közzétételtől számított nap 15 napon belül

 

Ezen hirdetményt a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési,településképi, építésügyi és örökségvédelmi valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/ 2020 (IV.22) . rendelete alapján teszem közzé

Együttműködésüket előre is köszönjük.

 

Tiszabecs 2020 okt.                                                                             Lőrincz Gusztáv

polgármester

Mellékletek

Véleményezési anyagok PDF

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

X